خدمات / محصولات شرکت داده‌پردازی سما

طراحی و تولید سیستم‌های بانکی

طراحی و تولید سیستم‌های بیمه‌ای

طراحی و تولید سیستم‌های اتوماسیون اداری و مالی

طراحی و تولید سیستم‌های سفارش مشتری

سیستم های اداری و مالی

راه‌اندازی استارت‌آپ در حوزه‌های فن‌آوری اطلاعات و فین‌تک